gwarancja

Gwarancja na produkty sprzedawane w naszym sklepie wynosi 24 miesiące. Może zdarzyć się tak że producent na swoje produkty oferuje wydłużony okres gwarancyjny, w takim przypadku stosowna informacja jest umieszczona w opisie produktu.
Gwarancja

  1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego też, każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić stan przesyłki zarówno opakowania (czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu) jak i zawartości. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia np. taśmy są zerwane lub uszkodzone, należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zdjęcie reklamowanego produktu oraz bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie. 2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową. Klient traci uprawnienia określone w powołanej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie. 3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na własny koszt pod Wintergroup z siedzibą w Mysłowicach 41-400 ul. Rumiankowa 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , z dopiskiem „Reklamacja”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury VAT oraz opis niesprawności produktu. Reklamacja powinna być zgłoszona Sprzedawcy telefonicznie lub drogą elektroniczną pod adres: kontakt@narty-online.pl. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, za wyjątkiem części wymagających przeprowadzenia dodatkowej ekspertyzy przez producenta. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane. 4. Jeśli wymiana towaru na pełnowartościowy nie będzie możliwa (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne w magazynie towary. 5. Towar, który posiada wady stwierdzone w trakcie eksploatacji podlega reklamacji na zasadach ogólnych. 6. Części uszkodzone na wskutek niewłaściwego montażu lub użytkowania nie podlegają reklamacji.
  2. Producent i sprzedawca nie odpowiadają za żadne szkody lub ich następstwa wynikające z używania sprzętu zakupionego w sklepie narty-polska.pl w tym: – za umyślne lub przypadkowe zniszczenie sprzętu, – za utratę wiązań lub innych przedmiotów, – za inne straty materialne albo utracone korzyści. Producent i sprzedawca nie będą udzielać rekompensat lub odszkodowań, bez względu na ich przyczynę.